Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1559/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim z 2016-03-14

II C 1493/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 9 czerwca 2016

Data publikacji: 23 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

bezwzględna ujemna przesłanka procesowa, pozew, brak zdolności sądowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zdolność sądowa
 • Ważne frazy
  • przymiot zdolności, osoba fizyczna i prawna, areszt śledczy, prawna zdolność, przepis kodeksu postępowania cywilnego, normatywny typ, osobowość prawna, typ regulacji, bezwzględna ujemna przesłanka procesowa, regulacja kwestii, istnienie przepisu, pośrednictwem dyrektorów, kwestia zdolności, kategoria podmiotów, pozew, niewłaściwość rzeczowa, brak zdolności sądowej, sposób strony, szereg przepisów, miano osoby
Zobacz»

I C 2733/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 14 marca 2018

Data publikacji: 20 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • numer dowodu osobistego, prawidłowe oznaczenie strony, adres, podstawa do wydania nakazu, wydanie nakazu zapłaty, brak podstawy do wydania, pełnomocnik powodów, zdolność sądowa, system teleinformatyczny, wynik weryfikacji, pozew, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszu, odrzucenie pozwu, stwierdzenie braku podstaw, sad, zapłata w postępowaniu upominawczym, pozwany, nakaz zapłaty w postępowaniu, nieprecyzyjne oznaczenie strony
Zobacz»

I C 980/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 9 sierpnia 2017

Data publikacji: 16 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozew, brak zdolności sądowej, zarządzenie, zgon
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zdolność sądowa
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, możliwość uzupełnienia braków, uzupełnienie braku zdolności sądowej, wysłanie odpisu, warunek pozwu, pozew, zdolność procesowa, brak zdolności sądowej, urząd stanu cywilnego, uiszczona opłata od pozwu, dane osobowe, bazia, odrzucenie pozwu, zarządzenie, tutejszy sąd, baza, odpis pozwów, zgon, koszt sądowy w sprawie, sprawa cywilna
Zobacz»

II Cz 323/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 marca 2015

Data publikacji: 26 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • brak zdolności sądowej, charakter pierwotny, postanowienie sądu rejonowego szczecin, wznowienie postępowań, dyrektor izby skarbowej, organ administracji rządowej, uzupełnienie braków, skarga o wznowienia, centrum, wpis do odpowiedniego rejestru, reprezentant państwa, przymiot zdolności, miejsce podmiotu, normatywny typ, oznaczenie wnioskodawcy, naczelnik urzędów skarbowych, przesłanką uzupełnienia, odrzucenie przez sąd rejonowy, pierwotny brak zdolności sądowej, osobowość prawna
Zobacz»

I C 821/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 27 lipca 2017

Data publikacji: 4 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozew, brak zdolności sądowej, zarządzenie, zgon
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zdolność sądowa
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, możliwość uzupełnienia braków, uzupełnienie braku zdolności sądowej, wysłanie odpisu, warunek pozwu, pozew, zdolność procesowa, brak zdolności sądowej, urząd stanu cywilnego, uiszczona opłata od pozwu, dane osobowe, bazia, odrzucenie pozwu, zarządzenie, powiat, tutejszy sąd, baza, odpis pozwów, zgon, koszt sądowy w sprawie
Zobacz»

VIII Gz 91/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 12 lipca 2017

Data publikacji: 6 września 2017

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • brak zdolności sądowej, jednostka organizacyjna, pozew, osoba prawna, przedsiębiorstwo państwowe, osobowość prawna, zachowanie tożsamości stron, brak zdolności sądowej strony, pozew opłaty, samodzielny podmiot, fachowy pełnomocnik, oczywista niedokładność, skarb państwa, strona procesów, zażalenie, brak usuwalny, skutek przesunięcia, przymiot zdolności, zdolność prawna, pozwany
Zobacz»

I C 2139/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 7 lutego 2020

Data publikacji: 9 marca 2020

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • brak zdolności sądowej, chwilą urodzenia, charakter pierwotny, występowanie w procesie, przeszkoda procesowa, sądowy stanie, zdolność prawna, stała sprawa, do śmierci, stan sprawy, rozwaga, myśl przepisów, miejsce w dniach, osoba fizyczna, wniesienie pozwów, powołany przepis, mieć miejsce, pozwany, urząd, strona
Zobacz»

IV GC 323/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 11 lutego 2020

Data publikacji: 24 marca 2020

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • brak zdolności sądowej, oznaczenie strony, nakaz zapłaty, pozew, usunięcie braku, pozwany, zdolność procesowa, odrzucenie pozwu, dokument dołączony do pozwu, sprzeciw od nakazu zapłaty, wydany nakaz zapłaty, jednostka organizacyjna, zdolność prawna, osoba prawna, ewentualny sprzeciw, miejsce podmiotu, najem, możliwość sprecyzowania, podmiotowa zmiana powództwa, zasadnicza konsekwencja
Zobacz»

V Pz 33/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 3 grudnia 2014

Data publikacji: 5 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • brak podmiotów, ustalenie zatrudnienia, brak zdolności sądowej, goździk, strona pozwana przedsiębiorstwa, zdolność do występowania, społeczna zdolność, zażalenie, postanowienie sądu apelacyjnego, szczególny warunek, bezwzględna przesłanka procesowa, rzeczywisty brak, postępowanie o prawo, brak stanów, chwilą likwidacji, występowanie w procesie, ubezpieczenie społeczne z mocy, sęk, zdolność sądowa i procesowa, osoba fizyczna i prawna
Zobacz»

II Ns 1438/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2018

Data publikacji: 11 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • stosunek do uczestnika, sprawa odpisu, odrzucenie wniosków, odpis skrócony aktu zgonu, spółka komandytowa, nabycie spadku, wydział cywilny w składzie, sygnatura, złożenie wniosku, sprawa z wnioskiem, kwiecień, postanowienie z dni, udział, październik, rozprawa, treść, protokolant, uzasadnienie, rozpoznanie
Zobacz»

I ACz 807/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 8 listopada 2013

Data publikacji: 10 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • spółka cywilna, brak zdolności sądowej, zdolność do występowania, obowiązek w spółce, prawidłowe określenie strony, apelacyjny błąd, nieusuwalny brak, brak zdolności sądowej strony, powództwo spółdzielni mieszkaniowej, występowanie w procesie, firma spółki, pełnia prawa, błąd powodów, zażalenie powoda, uzasadnienie orzeczenia sądu okręgowego, kategoria podmiotów, osoba fizyczna i prawna, zdolność procesowa, przedmiotowa spółka, tożsamość strony
Zobacz»

VIII C 813/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 9 listopada 2020

Data publikacji: 14 grudnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wydanie rzeczy ruchomych, zdolność sądowa, stelmach, zdolność do występowania, strona przed wszczęciem, asesor sądowy, poczęcie, gazomierz, numer fabryczny, śmierć strony, występowanie w procesie, pozew o wydanie, urząd stanu cywilnego, podstawa zawieszenia, wszczęcie procesu, przedmiot odrzucenia, odpis skrócony aktu zgonu, do śmierci, data wniesienia pozwu, odrzucenie pozwu
Zobacz»

II Cz 1889/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 października 2014

Data publikacji: 20 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

brak zdolności sądowej, pozew, bezwzględna ujemna przesłanka procesowa, postępowanie cywilne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zdolność sądowa
 • Ważne frazy
  • brak zdolności sądowej, organ państwowej jednostki organizacyjnej, właściwy organ państwowy, podmiot, zażalenie, przymiot zdolności, przepis kodeksu postępowania cywilnego, normatywny typ, pozew, przesłanką uzupełnienia, osobowość prawna, typ regulacji, uzupełnienie braku zdolności sądowej, zachowanie tożsamości stron, bezwzględna ujemna przesłanka procesowa, brak w zakresie zdolności, postępowanie cywilne, regulacja kwestii, istnienie przepisu, nieusuwalny brak
Zobacz»

I C 221/17

zarządzenie, postanowienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 31 maja 2017

Data publikacji: 6 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pełnomocnik powodów, zdolność sądowa, wynik weryfikacji, fakt nabycia pojazdu, nieprecyzyjne oznaczenie strony, data i miejsce urodzenia, informacja o imionach, dane osobowe, naruszenie tożsamości, osoba o personaliach, nazwisko, zakreślony termin, pozew, bezwzględna ujemna przesłanka procesowa, brak w zakresie zdolności, zarządzenie, pozwany, przesłanka do odrzucenia pozwu, obowiązek oznaczenia, precyzyjna informacja
Zobacz»

VII Pz 151/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 10 grudnia 2015

Data publikacji: 23 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • brak zdolności sądowej, państwowa osoba prawna, byt prawny, informacja o jednostkach, państwowe mienie, odpowiedzialność za zobowiązanie, atrybut zdolności, możność przeprowadzenia, skutek upadłości, formalna likwidacja, posiadanie zdolności prawnej, upadłość przedsiębiorstwa państwowego, brak podstaw do odpowiedzialności, istniejąca osoba, podmiot niemający, odrzucenie pozwu, brak podmiotów, pozew, skarżący skarb państwa, zlikwidowane przedsiębiorstwo państwowe
Zobacz»

II C 146/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 23 września 2013

Data publikacji: 18 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • brak zdolności sądowej, brak w zakresie zdolności, sprawa podmiotu, miejsce podmiotu, przesłanką uzupełnienia, uzupełnienie braku zdolności sądowej, zachowanie tożsamości stron, pozew spółki, strona w pozwie, treść postanowienia sądu najwyższego, pozew, odbiór zawiadomienia, zawiadomienie o rozprawie, uzupełnienie w trybie, ustalenie prawidłowości, siedziba, udział w sprawach, pozwana spółka, stosowne postanowienie, protokół z rozprawy
Zobacz»

I C 1291/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 10 grudnia 2013

Data publikacji: 8 stycznia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zdolność sądowa, komendant powiatowy policji, komisariat policji, wskazanie na rozprawie, przymiot zdolności, jednostki nieposiadające, normatywny typ, ustawa o policji, typ regulacji, aparat pomocniczy, nieposiadających zdolności, bezwzględna ujemna przesłanka procesowa, brak w zakresie zdolności, regulacja kwestii, czynność procesowa za skarb, istnienie przepisu, samorząd powiatowy, podejmująca czynność, reformująca administracja, osoba prawna i fizyczna
Zobacz»

II Ca 1254/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 listopada 2014

Data publikacji: 28 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • starostwo powiatowe, brak zdolności sądowej, lokalna wspólnota samorządowa, intencja powoda, zwrot opłaty za kartę, samorząd powiatowy, opłata za karty pojazdu, wola powoda, odpowiednie terytorium, zajściu przyczyny, przymiot osobowości prawnej, mieszkaniec powiatu, pozew, przesłanką uzupełnienia, strona zdolności, przyczyna odrzucenia pozwu, podniesienie w sprzeciwie, osobowość prawna i zdolność, doktryna prawa i orzecznictwo, organ wykonawczy powiatu
Zobacz»

I ACz 1986/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 25 listopada 2013

Data publikacji: 17 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • brak zdolności sądowej, oddział w polsce, postanowienie na zasadzie, spółka komandytowa, podmiot, zażalenie powoda, status strony, pozwany, pełne poszanowanie praw, spółki czeskie, możliwość prowadzenia procesu, koszt postępowań zażaleniowy, pozew, oddziały zagraniczne, ryzyko poniesienia kosztów, oddział przedsiębiorcy, odrzucenie pozwu, niekorzystny wyrok, zarzut braku zdolności sądowej, płaszczyzna postępowań
Zobacz»

IX Ca 705/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 30 października 2018

Data publikacji: 14 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • brak zdolności sądowej, tytuł egzekucyjny, nieważność postępowania, tytuł wykonawczy, sąd polubowny, przedawnienie roszczeń, legitymacja bierna, klauzula wykonalności, organ powołany do rozpoznawania, posiedzenie wyznaczone na rozprawę, pozew, czynność przed sądem, wyrok zaoczny, nieruchomość dłużników, komornik sądowy przy sądzie, postępowanie egzekucyjne w sprawie, chwilą gminy, jednostka organizacyjna, nakaz zapłaty, postępowanie upominawcze
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Irena Galińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewelina Goździk
Data wytworzenia informacji: