Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
233

I C 1100/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

Data orzeczenia: 2016-03-18

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1100/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim w Wydziale I Cywilnym, w składzie: Przewodniczący SSR Mariusz Kubiczek Ławnicy / Sędziowie -------------------------- Protokolant st. sekr. sądowy Beata Jakóbczyk po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2016 roku w Tomaszowie Maz. przy udziale ----------------------------------------- na rozprawie sprawy z powództwa- A. K. , przeciwko - (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę orzeka; 1
Czytaj więcej»

I C 1120/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

Data orzeczenia: 2017-12-20

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1120/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim w Wydziale I Cywilnym, w składzie: Przewodniczący SSR Mariusz Kubiczek Protokolant stażysta Aneta Pakowska po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2017 roku w Tomaszowie Maz. przy udziale ----------------------------------------- na rozprawie sprawy z powództwa- E. M. , przeciwko - (...) Towarzystwo (...) w W. o zadośćuczynienie i odszkodowanie orzeka; 1/ zasądza od pozwanego TU
Czytaj więcej»

I C 1137/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

Data orzeczenia: 2016-04-14

Data publikacji: 2016-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE W pozwie z dnia 26 maja 2014 roku powód A. B. , zastąpiony przez radcę prawnego, domagał się zasądzenia od Towarzystwa (...) z siedzibą w W. kwoty 12.174,10 złotych z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego wraz z kosztami procesu /k-2 do k-3/. Pozwany - Towarzystwo (...) z siedzibą w W. , zastąpiony przez radcę prawnego, wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie zwrotu kosztów procesu / k-1834 do k
Czytaj więcej»

I C 1216/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

Data orzeczenia: 2017-04-06

Data publikacji: 2017-06-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1216/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Szczęsna Protokolant: st. sekr. sądowy Barbara Kamińska po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2017 r. w Tomaszowie Mazowieckim na rozprawie sprawy z powództwa M. O. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda M. O. kwotę 4627,98 zł / cztery tysiące sześćset dwadz
Czytaj więcej»

I C 1305/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

Data orzeczenia: 2017-12-20

Data publikacji: 2018-01-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Treść wyroku z uzasadnieniem
Sygn. I C 1305/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jolanta Szczęsna Protokolant: starszy sekretarz sądowy Barbara Kamińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2017 r. w T. sprawy z powództwa M. S. , A. D. , R. D. , Ł. S. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszu Gwarancyjnemu w W. o zadośćuczynienie 1. zasądza od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyj
Czytaj więcej»

I C 1331/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

Data orzeczenia: 2019-01-16

Data publikacji: 2019-02-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Treść orzeczenia z uzasadnieniem
Sygn. I C 1331/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jolanta Szczęsna Protokolant: Natalia Milczarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 stycznia 2019 r. w T. sprawy z powództwa A. A. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę orzeka: 1 oddala powództwo; 2 odstępuje od obciążenia powoda kosztami postępowania. UZASADNIENIE Powód A. A. wniósł o zasądzenie od poz
Czytaj więcej»

I C 1404/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

Data orzeczenia: 2017-12-20

Data publikacji: 2018-03-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 1404/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Jolanta Jaros – Skwarczyńska Protokolant stażysta Magdalena Dębowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06 grudnia 2017 r. w T. sprawy z powództwa R. S. , W. R. (1) , A. R. (1) , K. R. (1) , W. R. (2) , A. R. (2) , K. R. (2) i małoletniej A. R. (3) reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego matkę A. R. (1) pr
Czytaj więcej»

I C 1415/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

Data orzeczenia: 2018-01-03

Data publikacji: 2018-02-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Treść wyroku z uzasadnieniem
Sygn. I C 1415/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jolanta Szczęsna Protokolant: Stażysta Paulina Bernacka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 grudnia 2017 roku w T. sprawy z powództwa S. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę orzeka: 1. oddala powództwo; 2. odstępuje od obciążania powoda kosztami postępowania. UZASADNIENIE Powód S. S. wniósł o zasądz
Czytaj więcej»

I C 1413/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

Data orzeczenia: 2018-01-15

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wyrok z uzasadnieniem
Sygn. I C 1413/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jolanta Szczęsna Protokolant: Stażysta Paulina Bernacka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2018 r. w T. sprawy z powództwa L. M. przeciwko Województwo (...) - Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Ł. z udziałem interwenienta ubocznego (...) S.A. V. (...) w W. o odszkodowanie i zadośćuczynienie 1 zasądza od po
Czytaj więcej»

I C 1547/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

Data orzeczenia: 2017-10-03

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1547/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim w Wydziale I Cywilnym, w składzie: Przewodniczący SSR Mariusz Kubiczek Protokolant st. sekr. sądowy Karolina Bieniek po rozpoznaniu w dniu 19 września 2017 roku w Tomaszowie Maz. przy udziale ----------------------------------------- na rozprawie sprawy z powództwa- B. W. , W. W. , U. L. , J. K. (1) przeciwko - Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. o zadośćuczynienie
Czytaj więcej»