Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 492/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim z 2016-04-12

Sygn. akt IIIRC 492/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 kwietnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim w Wydziale III Rodzinnym i Nieletnich,

w składzie:

Przewodniczący SSR Anna Mroczek

Ławnicy

Protokolant st.sekr.sądowy Dorota Kubiczek

po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. w Tomaszowie Mazowieckim

przy udziale

sprawy z powództwa: J. T. działającej w imieniu małoletniego Z. T.

przeciwko : B. S.

o podwyższenie alimentów

1.  podwyższa alimenty zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie sygn. akt IIIRC 280/10 od B. S. na rzecz małoletniego Z. T. z kwoty po 350 ( trzysta pięćdziesiąt) złotych do kwoty po 500 ( pięćset) złotych miesięcznie, poczynając od dnia 30 listopada 2015 roku, z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, pozostałe warunki płatności pozostawiając bez zmian,

2.  oddala powództwo w pozostałej części,

3.  zwalnia pozwanego od kosztów sądowych,

4.  wyrokowi w punkcie 1.( jeden) nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sędzia (-) A. M.

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 30 listopada 2015 r. (data wpływu) małoletni Z. T. reprezentowany przez przedstawicielkę ustawową - matkę J. T. wniósł o podwyższenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie IIIRC 280/10 na swoją rzecz od pozwanego B. S. z kwoty po 350 zł miesięcznie do kwoty po 800 zł miesięcznie, płatnych z góry od dnia 1 listopada 2015 r. poczynając do dnia 10-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat.

Pozwany B. S. wnosił o oddalenie powództwa w całości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2010 r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie sygn. akt IIIRC 280/10 zasądził od pozwanego B. S. na rzecz małoletniego Z. T. alimenty w kwocie po 350 zł miesięcznie płatne z góry do 10-go dnia miesiąca do rąk matki małoletniego - J. T. wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat.

W chwili wydawania wyroku J. T. pozostawała bez zatrudnienia, była zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w T., pobierała zasiłek dla osób bezrobotnych od 12.09.2007 r. do 11.09.2008 r. B. S. także nie był nigdzie zatrudniony i zarejestrowany był w Powiatowym Urzędzie Pracy w T. jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Małoletni Z. T. miał 5 lat.

/dowód: znajdujące się w aktach sprawy IIIRC 280/10: zaświadczenie k. 8, zaświadczenie k. 12, wyrok k. 14/

Sędzia (-) A. M.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Zubkiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Mroczek
Data wytworzenia informacji: