Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
254

I C 14/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

Data orzeczenia: 2017-06-05

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wyrok z uzasadnieniem
Sygn. I C 14/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jolanta Szczęsna Protokolant: sek.sądowy Barbara Kamińska po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2017 r. w Tomaszowie Mazowieckim sprawy z powództwa B. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie 1. zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda B. W. 20.000 zł ( dwadzieścia tysięcy złotych ) z
Czytaj więcej»

I C 50/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

Data orzeczenia: 2016-04-28

Data publikacji: 2017-02-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim w Wydziale I Cywilnym, w składzie: Przewodniczący SSR Mariusz Kubiczek Protokolant st. sekr. sądowy Alina Smolak po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2016 roku w Tomaszowie Maz. przy udziale ----------------------------------------- na rozprawie sprawy z powództwa R. W. przeciwko - (...) S.A. z siedzibą w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie orzeka; 1/ zasądza od pozwanego
Czytaj więcej»

I C 91/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

Data orzeczenia: 2017-02-02

Data publikacji: 2017-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IC 91/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim w Wydziale I Cywilnym, w składzie: Przewodniczący SSR Jolanta Szczęsna Protokolant st.sek.sądowy B. K. po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2017 roku w Tomaszowie Mazowieckim na rozprawie sprawy z powództwa I. Ż. przeciwko Skarbowi Państwa - Nadleśnictwu S. w S. o zapłatę 1. oddala powództwo; 2. zasądza od powoda I. Ż. na rzecz pozwanego Skarbu Państwa –Nadleśnictwa S. w S. 4.800
Czytaj więcej»

I C 194/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

Data orzeczenia: 2018-05-17

Data publikacji: 2018-07-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 194/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim w Wydziale I Cywilnym, w składzie: Przewodniczący SSR Mariusz Kubiczek Protokolant st. sekr. sądowy Karolina Bieniek po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2018 roku w Tomaszowie Maz. przy udziale ----------------------------------------- na rozprawie sprawy z powództwa- GetPro Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. przeciwko- J. G. , o za
Czytaj więcej»

I C 261/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

Data orzeczenia: 2017-05-04

Data publikacji: 2017-06-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 261/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jolanta Szczęsna Protokolant: st. sekr. sądowy Barbara Kamińska po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2017 r. w Tomaszowie Mazowieckim na rozprawie sprawy z powództwa E. S. przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) Spółce Akcyjnej w W. i (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego ad.1 (...) Zakładu (...) na
Czytaj więcej»

I C 274/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

Data orzeczenia: 2017-05-29

Data publikacji: 2020-05-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 274/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2017r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim w Wydziale I Cywilnym, w składzie: Przewodniczący Sędzia SR Jolanta Jaros - Skwarczyńska Protokolant starszy sekretarz Beata Jakóbczyk po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2017 r. w Tomaszowie Mazowieckim na rozprawie sprawy z powództwa J. S. , G. S. , A. S. przeciwko (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. i Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zadośćuczynienie i odszkodowa
Czytaj więcej»

I C 310/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

Data orzeczenia: 2018-03-08

Data publikacji: 2018-04-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 310/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim w Wydziale I Cywilnym, w składzie: Przewodniczący SSR Mariusz Kubiczek Protokolant st. sekr. sądowy Karolina Bieniek po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2018 roku w Tomaszowie Maz. przy udziale ----------------------------------------- na rozprawie sprawy z powództwa- (...) Luxembourg S.A. z siedzibą w Luxembourg przeciwko- J. P. , o zapłatę orzeka; zasądza od pozwanego J. P
Czytaj więcej»

I C 1137/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

Data orzeczenia: 2016-04-14

Data publikacji: 2016-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE W pozwie z dnia 26 maja 2014 roku powód A. B. , zastąpiony przez radcę prawnego, domagał się zasądzenia od Towarzystwa (...) z siedzibą w W. kwoty 12.174,10 złotych z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego wraz z kosztami procesu /k-2 do k-3/. Pozwany - Towarzystwo (...) z siedzibą w W. , zastąpiony przez radcę prawnego, wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie zwrotu kosztów procesu / k-1834 do k
Czytaj więcej»

I C 1413/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

Data orzeczenia: 2018-01-15

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wyrok z uzasadnieniem
Sygn. I C 1413/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jolanta Szczęsna Protokolant: Stażysta Paulina Bernacka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2018 r. w T. sprawy z powództwa L. M. przeciwko Województwo (...) - Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Ł. z udziałem interwenienta ubocznego (...) S.A. V. (...) w W. o odszkodowanie i zadośćuczynienie 1 zasądza od po
Czytaj więcej»

I C 1415/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

Data orzeczenia: 2018-01-03

Data publikacji: 2018-02-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Treść wyroku z uzasadnieniem
Sygn. I C 1415/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jolanta Szczęsna Protokolant: Stażysta Paulina Bernacka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 grudnia 2017 roku w T. sprawy z powództwa S. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę orzeka: 1. oddala powództwo; 2. odstępuje od obciążania powoda kosztami postępowania. UZASADNIENIE Powód S. S. wniósł o zasądz
Czytaj więcej»