Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 64/14 - wyrok Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim z 2015-11-16

V Pa 32/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 25 października 2016

Data publikacji: 9 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 94%

Wspólna treść

dodatek wyrównawczy, szczególna ochrona przed wypowiedzeniem, warunek pracy i płacy, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, zasada rozwiązywania, praca z przyczyn niedotyczących, pracownik stosunku pracy, szczególne zasady, rada nadzorcza, zespół negocjacyjny, będący członek, wypowiedzenie warunków pracy, specjalny zespół, dotychczasowy warunek pracy, kodeks pracy, ugoda sądowa, wynagrodzenie, warunek umowy o pracę, przedstawiciel pracowników
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
   2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 550)
   3. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844)
   4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 289)
   5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141)
 • Powiązana tematyka
  • zwolnienie z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
 • Ważne frazy
  • dodatek wyrównawczy, szczególna ochrona przed wypowiedzeniem, warunek pracy i płacy, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, zasada rozwiązywania, praca z przyczyn niedotyczących, pracownik stosunku pracy, szczególne zasady, rada nadzorcza, zespół negocjacyjny, będący członek, wypowiedzenie warunków pracy, specjalny zespół, dotychczasowy warunek pracy, kodeks pracy, ugoda sądowa, wynagrodzenie, usta, warunek umowy o pracę, przedstawiciel pracowników
Zobacz»

IV P 14/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

Data orzeczenia: 7 marca 2018

Data publikacji: 3 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 90%

Wspólna treść

dodatek wyrównawczy, warunek pracy i płacy, zespół negocjacyjny, będący członek, szczególna ochrona przed wypowiedzeniem, specjalny zespół, wynagrodzenie, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, zasada rozwiązywania, praca z przyczyn niedotyczących, przedstawiciel pracowników, członek zarządu, pracownik stosunku pracy, osobowy powód, uchwała rady nadzorcza, szczególne zasady
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
   2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 550)
   3. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844)
   4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 289)
   5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141)
 • Powiązana tematyka
  • zwolnienie z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
 • Ważne frazy
  • dodatek wyrównawczy, warunek pracy i płacy, regulamin wynagradzania, zespół negocjacyjny, będący członek, szczególna ochrona przed wypowiedzeniem, stanowisko zastępcy prezesa, specjalny zespół, wynagrodzenie, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, zasada rozwiązywania, praca z przyczyn niedotyczących, przedstawiciel pracowników, członek zarządu, nowy schemat organizacyjny, pracownik stosunku pracy, osobowy powód, wprowadzenie nowych zasad, uchwała rady nadzorcza, szczególne zasady
Zobacz»

V Pa 61/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 5 lutego 2019

Data publikacji: 28 marca 2019

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

dodatek wyrównawczy, warunek pracy i płacy, wynagrodzenie, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, zasada rozwiązywania, praca z przyczyn niedotyczących, pracownik stosunku pracy, szczególna ochrona przed wypowiedzeniem, szczególne zasady, zespół negocjacyjny, będący członek, ugoda sądowa, specjalny zespół
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwolnienie z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
 • Ważne frazy
  • dodatek wyrównawczy, warunek pracy i płacy, nowy regulamin wynagradzania, wynagrodzenie, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, zasada rozwiązywania, praca z przyczyn niedotyczących, nowy warunek, pracownik stosunku pracy, wypłata dodatku wyrównawczego, szczególna ochrona przed wypowiedzeniem, szczególne zasady, zespół negocjacyjny, będący członek, prawo do dodatku wyrównawczego, warunek wynagradzania, ugoda sądowa, stanowisko zastępcy prezesa, specjalny zespół, wprowadzenie nowe
Zobacz»

X P 712/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 30 października 2013

Data publikacji: 31 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

dodatek wyrównawczy, szczególna ochrona przed wypowiedzeniem, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, zasada rozwiązywania, praca z przyczyn niedotyczących, warunek umowy o pracę, pracownik stosunku pracy, szczególne zasady, warunek pracy i płacy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwolnienie z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
 • Ważne frazy
  • dodatek wyrównawczy, szczególna ochrona przed wypowiedzeniem, wiek przedemerytalny, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, organ izby, zasada rozwiązywania, dzień zapłaty, praca z przyczyn niedotyczących, warunek umowy o pracę, pracownik stosunku pracy, obniżenie wynagrodzenia, funkcja z wyboru, szczególne zasady, grupowe zwolnienie, wypłata dodatku wyrównawczego, okres ochronny, usta, warunek pracy i płacy, ustawa, moc odrębna
Zobacz»

V Pa 58/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 12 grudnia 2013

Data publikacji: 16 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

praca z przyczyn niedotyczących, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, zasada rozwiązywania, warunek pracy i płacy, pracownik stosunku pracy, szczególne zasady, dodatek wyrównawczy, szczególna ochrona przed wypowiedzeniem, wypowiedzenie warunków pracy, dotychczasowy warunek pracy, warunek umowy o pracę
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwolnienie z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
 • Ważne frazy
  • praca z przyczyn niedotyczących, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, zasada rozwiązywania, kadra, warunek pracy i płacy, pracownik stosunku pracy, szczególne zasady, ochrona przedemerytalna, dodatek wyrównawczy, zarząd powiatu, szczególna ochrona przed wypowiedzeniem, etaty administracyjne, płaca powódki, wypowiedzenie warunków pracy, dotychczasowy warunek pracy, emerytura z osiągnięciem, ustawa o szczególnych zasadach, warunek umowy o pracę, pracodawca, wypowiedzenie warunków umowy
Zobacz»

III APa 15/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 13 grudnia 2012

Data publikacji: 10 sierpnia 2020

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

dodatek wyrównawczy, szczególna ochrona przed wypowiedzeniem, warunek umowy o pracę, warunek pracy i płacy, członek zarządu, wynagrodzenie, rada nadzorcza
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
   2. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844)
   3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 289)
   4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141)
 • Powiązana tematyka
  • zwolnienie z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
 • Ważne frazy
  • dodatek wyrównawczy, szczególna ochrona przed wypowiedzeniem, warunek umowy o pracę, warunek pracy i płacy, prawo do dodatku wyrównawczego, członek zarządu, utrata uprawnień koniecznych, uprawnienie konieczne do wykonywania, prawo do szczególnej ochrony, wypowiedzenie warunków umowy, wynagrodzenie powodów, wynagrodzenie, kwota miesięcznego wynagrodzenia, zwolnienie indywidualne, wyliczenie dodatku wyrównawczego, interes prawny, śródmieście w łodzi, rada nadzorcza, wypłata dodatku wyrównawczego, uchylenie ochrony
Zobacz»

III Pa 6/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 26 maja 2014

Data publikacji: 11 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

warunek pracy i płacy, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, zasada rozwiązywania, pracownik stosunku pracy, praca z przyczyn niedotyczących, szczególna ochrona przed wypowiedzeniem, szczególne zasady, wypowiedzenie warunków pracy, dotychczasowy warunek pracy, warunek umowy o pracę
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwolnienie z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
 • Ważne frazy
  • warunek pracy i płacy, dotychczasowe stanowisko pracy, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, zasada rozwiązywania, pracownik stosunku pracy, praca z przyczyn niedotyczących, usta, szczególna ochrona przed wypowiedzeniem, szczególne zasady, wypowiedzenie stosunku pracy, grupowe zwolnienie, wypowiedzenie warunków pracy, dotychczasowy warunek pracy, płaca pracownika, ustawa, zwolnienie indywidualne, ostatnim zastosowaniu, warunek umowy o pracę, pracownica, zatrudnienie na dotychczasowym stanowisku
Zobacz»

VI P 519/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 8 listopada 2018

Data publikacji: 11 grudnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

warunek pracy i płacy, pracownik stosunku pracy, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, zasada rozwiązywania, praca z przyczyn niedotyczących, szczególne zasady, wypowiedzenie warunków pracy, szczególna ochrona przed wypowiedzeniem, kodeks pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwolnienie z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
 • Ważne frazy
  • warunek pracy i płacy, pracownik stosunku pracy, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, zasada rozwiązywania, działacz związkowy, praca z przyczyn niedotyczących, szczególne zasady, płaca zasadnicza, ustawa o zwolnieniach grupowych, trwałość stosunku pracy, wypowiedzenie warunków pracy, szczególna ochrona przed wypowiedzeniem, zakładowa organizacja związkowa, pracodawca, związek zawodowy, ochrona trwałości, zmiana warunków pracy, zakładowy układ zbiorowy pracy, kodeks pracy, pracownik przed wypowiedzeniem
Zobacz»

VIII Pa 210/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

wypowiedzenie, praca z przyczyn niedotyczących, pracownik stosunku pracy, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, zasada rozwiązywania, warunek pracy i płacy, szczególne zasady, dodatek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwolnienie z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie, praca z przyczyn niedotyczących, pracodawca, pracownik stosunku pracy, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, zasada rozwiązywania, rozwiązanie stosunków pracy, warunek pracy i płacy, szczególne zasady, zaproponowane warunki, sprostowanie świadectwa pracy, dodatek, kierowanie działem, odmowa przyjęcia, dodatek funkcyjny, wyłączny powód, kierownik dział, starszy inspektor, nowy warunek, skutek wypowiedzenia
Zobacz»

IV P 329/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 28 października 2015

Data publikacji: 5 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

pracownik stosunku pracy, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, umowa o prace, szczególna ochrona przed wypowiedzeniem, zasada rozwiązywania, praca z przyczyn niedotyczących, szczególne zasady, dotychczasowy warunek pracy, kodeks pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwolnienie z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
 • Ważne frazy
  • pracownik stosunku pracy, wypowiedzenie umowy o prace, grupowe zwolnienie, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, ochrona pracowników przed wypowiedzeniem, umowa o prace, szczególna ochrona przed wypowiedzeniem, zasada rozwiązywania, praca z przyczyn niedotyczących, szczególne zasady, wypowiedzenie stosunku pracy, likwidacja stanowiska pracy, pełnomocnik pozwanej spółki, okres ochronny, dotychczasowy warunek pracy, kodeks pracy, praca powódki, rozwiązanie, ustanowienie substytuta, przepis szczególny dotyczący ochrony
Zobacz»

III APa 28/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 6 grudnia 2012

Data publikacji: 29 marca 2013

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

dodatek wyrównawczy, płaca, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, zasada rozwiązywania, szczególna ochrona przed wypowiedzeniem, pracownik stosunku pracy, praca z przyczyn niedotyczących, szczególne zasady, kodeks pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwolnienie z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
 • Ważne frazy
  • dodatek wyrównawczy, wydział strumienia pierścieni, pierścień wewnętrzny, płaca, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, kierownik produkcji pierścieni, zasada rozwiązywania, lider projektów, szczególna ochrona przed wypowiedzeniem, warunek płacy, pracownik stosunku pracy, zmiana organizacyjna, wprowadzenie nowych zasad wynagradzania, praca z przyczyn niedotyczących, stanowisko liderów, pierścień zewnętrzny, kierownik strumienia, szczególne zasady, menadżer, kodeks pracy
Zobacz»

VII Pa 155/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 27 czerwca 2014

Data publikacji: 4 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

warunek pracy i płacy, praca z przyczyn niedotyczących, wypowiedzenie warunków pracy, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, zasada rozwiązywania, pracownik stosunku pracy, szczególne zasady
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwolnienie z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
 • Ważne frazy
  • warunek pracy i płacy, odprawa pieniężna, praca z przyczyn niedotyczących, słaby wynik finansowy, wypowiedzenie warunków pracy, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, zasada rozwiązywania, pracownik stosunku pracy, pracodawca, kryzys, pozwany, szczególne zasady, przyjęcie nowe, rozwiązanie stosunków pracy, odmowa przyjęcia, wynik finansowy firmy, nowy warunek pracy, handlowiec, wypowiedzenie definitywne, grupowe zwolnienie
Zobacz»

VII P 579/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 7 stycznia 2014

Data publikacji: 19 grudnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

wypowiedzenie, warunek pracy i płacy, praca z przyczyn niedotyczących, pracownik stosunku pracy, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, zasada rozwiązywania, szczególne zasady, warunek umowy o pracę
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwolnienie z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie, warunek pracy i płacy, praca z przyczyn niedotyczących, pracownik stosunku pracy, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, zasada rozwiązywania, zakładowy układ zbiorowy, stosunek pracy łączący strony, regulamin, szczególne zasady, rozwiązanie stosunków pracy, informacja do umowy, sytuacja ekonomiczna, sprostowanie świadectwa pracy, ustawa o zwolnieniach grupowych, warunek umowy o pracę, konieczność rozwiązania przez pracodawcę, sprawa wypowiedzenia, nowy warunek, wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę
Zobacz»

IV Pa 52/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2017

Data publikacji: 15 maja 2017

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

praca z przyczyn niedotyczących, pracownik stosunku pracy, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, zasada rozwiązywania, wypowiedzenie warunków pracy, szczególne zasady
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwolnienie z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
 • Ważne frazy
  • społeczny inspektor pracy, pracownik wydziału, praca z przyczyn niedotyczących, arkusz, pracownik stosunku pracy, zwolnienia grupowe, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, oczekiwanie pracodawcy, zasada rozwiązywania, rzeczywista ocena, zadanie, kryterium doboru pracownika, wypowiedzenie warunków pracy, wynik pracy, ocena wyniku, miejsce świadczenia, wypowiedzenie warunków umowy, przyczyna wypowiedzenia warunków pracy, kompetencja pracowników, szczególne zasady
Zobacz»

V Pa 82/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 31 stycznia 2019

Data publikacji: 30 maja 2019

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

warunek pracy i płacy, praca z przyczyn niedotyczących, wypowiedzenie, pracownik stosunku pracy, kodeks pracy, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, zasada rozwiązywania, szczególne zasady
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwolnienie z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
 • Ważne frazy
  • warunek pracy i płacy, stanowisko kierownicze, praca z przyczyn niedotyczących, nowy warunek pracy, wypowiedzenie, rozwiązanie stosunków pracy, pracownik stosunku pracy, kodeks pracy, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, zasada rozwiązywania, zmiana organizacyjna, pracodawca, powodu stanowiska, szczególne zasady, wyłączny powód, prawo do odprawy pieniężnej, odmowa przyjęcia, wypowiedzenie stosunku pracy, nadanie regulaminu, izba skarbowa
Zobacz»

VII Pa 402/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 lutego 2015

Data publikacji: 2 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

warunek umowy o pracę, wypowiedzenie warunków pracy, szczególna ochrona przed wypowiedzeniem, praca z przyczyn niedotyczących, warunek pracy i płacy, pracownik stosunku pracy, rozwiązywanie z pracownikami stosunku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwolnienie z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
 • Ważne frazy
  • warunek umowy o pracę, wypowiedzenie warunków pracy, przyjęty okres rozliczeniowy, czas prac, pracodawca, szczególna ochrona przed wypowiedzeniem, praca z przyczyn niedotyczących, przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy, wypowiedzenie warunków umowy, warunek pracy i płacy, pracownik stosunku pracy, praca powódki, działalność lecznicza, technik fizjoterapii, wiek przedemerytalny, godzina na tydzień, zwolnienia grupowe, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, doba, pracownik komórki organizacyjnej
Zobacz»

X P 778/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 17 lutego 2016

Data publikacji: 18 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

wypowiedzenie, pracownik stosunku pracy, przedstawiciel pracowników, kodeks pracy, warunek pracy i płacy, umowa o prace, praca z przyczyn niedotyczących, zasada rozwiązywania, zespół negocjacyjny, będący członek, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, szczególne zasady
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwolnienie z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie, pracodawca, zakładowa organizacja związkowa, pracownik stosunku pracy, dyrektywa, przedstawiciel pracowników, kodeks pracy, warunek pracy i płacy, państwo członkowskie, umowa o prace, ustawa o zwolnieniach grupowych, praca z przyczyn niedotyczących, zasada rozwiązywania, zespół negocjacyjny, będący członek, liczba, unia, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, usta, szczególne zasady
Zobacz»

VI P 397/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 17 grudnia 2019

Data publikacji: 27 maja 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

wypowiedzenie, praca z przyczyn niedotyczących, warunek umowy o pracę, pracownik stosunku pracy, wynagrodzenie, warunek pracy i płacy, dodatek, szczególne zasady
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwolnienie z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie, zakładowy układ zbiorowy pracy, opiekun, odmowa przyjęcia, zawód medyczny, praca z przyczyn niedotyczących, akt osobowy powódki, zmiana zasad wynagradzania, pracodawca, warunek umowy o pracę, nowy warunek, pracownik stosunku pracy, wynagrodzenie, stawka godzinowa wynagrodzenia, wynagrodzenie zasadnicze, warunek pracy i płacy, wykonujący zawód, dodatek, odprawa pieniężna, szczególne zasady
Zobacz»

IV P 21/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2018

Data publikacji: 21 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

wypowiedzenie, praca z przyczyn niedotyczących, pracownik stosunku pracy, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, zasada rozwiązywania, warunek umowy o pracę, szczególne zasady
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwolnienie z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie, praca z przyczyn niedotyczących, pracownik stosunku pracy, nowy warunek, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, zasada rozwiązywania, warunek umowy o pracę, ustawa o zwolnieniach grupowych, wypowiedzenie warunków umowy, szczególne zasady, rozwiązanie stosunków pracy, sprawa służby, stanowisko specjalistów, zapłata odprawy pieniężnej, cofnięcie wypowiedzenia, służba bezpieczeństwa i higieny, wypowiedzenie definitywne, konieczność rozwiązania przez pracodawcę, moc porozumienia stron, pozwany
Zobacz»

VIII Pa 59/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 5 lipca 2019

Data publikacji: 22 lipca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

wypowiedzenie, praca z przyczyn niedotyczących, warunek pracy i płacy, pracownik stosunku pracy, zasada rozwiązywania, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, szczególne zasady, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwolnienie z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
 • Ważne frazy
  • referat, pracodawca, odprawa pieniężna, wypowiedzenie, nowy warunek pracy, reorganizacja, praca z przyczyn niedotyczących, warunek pracy i płacy, środek zewnętrzny, rozwiązanie stosunków pracy, zeznanie wójta, pracownik stosunku pracy, zasada rozwiązywania, koordynator, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, dodatek funkcyjny, szczególne zasady, wójt gmin, trzyosobowy zespół, wynagrodzenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Koścista
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Jaros-Skwarczyńska
Data wytworzenia informacji: