Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1559/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim z 2016-03-14

Sygn. akt I C 1559/15

POSTANOWIENIE

Dnia 14 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim w Wydziale I Cywilnym, w składzie:

Przewodniczący Sędzia SR Ewelina Goździk

Protokolant st. sekr. sądowy Karolina Bieniek

po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2016 roku w Tomaszowie Mazowieckim

na rozprawie

sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W.

przeciwko U. K.

o zapłatę

postanawia

odrzucić pozew.

UZASADNIENIE

W pozwie złożonym w dniu 2 listopada 2015 roku, powód Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika wniósł o orzeczenie nakazem zapłaty, że pozwana U. K. ma zapłacić powodowi kwotę 10.600,18 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 2 listopada 2015 roku do dnia zapłaty oraz kosztami procesu.

Zarządzeniem z dnia 26 listopada 2015 roku stwierdzono brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i skierowano sprawę do rozpoznania w postępowaniu zwykłym.

Zarządzeniem z dnia 13 stycznia 2016 roku został wyznaczony termin rozprawy. Wezwanie dla pozwanej U. K. nie zostało jej doręczone, bowiem przesyłka wróciła z adnotacją operatora pocztowego "adresat nie żyje".

U. K. z domu J. zmarła 17 września 2015 roku .

(dowód: odpis skrócony aktu zgonu k. 43)

Sąd Rejonowy zważył co następuje:

Zgodnie z art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c. Sąd odrzuca pozew jeżeli jedna ze stron postępowania nie ma zdolności sądowej. Brak zdolności sądowej po którejkolwiek ze stron procesu stanowi zatem bezwzględną ujemną przesłankę procesową w postępowaniu cywilnym, którą Sąd zobowiązany jest uwzględniać z urzędu w każdym etapie sprawy ( art. 202 zd. 3 k.p.c. ) i w razie jej wystąpienia zobowiązany jest odrzucić pozew.

Jak wynika z odpisu skróconego aktu zgonu U. K. nr (...) zmarła on w dniu 17 września 2015 roku, a zatem nie żyła już w dacie wniesienia pozwu. Pozew w niniejszej sprawie został bowiem wniesiony w dniu 2 listopada 2015 roku.

Wobec powyższego w oparciu o treść powołanego przepisu orzeczono jak w sentencji postanowienia.

UZASADNIENIE

W pozwie złożonym w dniu 2 listopada 2015 roku, powód P. N. S. F. I. Z.we W. reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika wniósł o orzeczenie nakazem zapłaty, że pozwana U. K. ma zapłacić powodowi kwotę 10.600,18 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 2 listopada 2015 roku do dnia zapłaty oraz kosztami procesu.

Zarządzeniem z dnia 26 listopada 2015 roku stwierdzono brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i skierowano sprawę do rozpoznania w postępowaniu zwykłym.

Zarządzeniem z dnia 13 stycznia 2016 roku został wyznaczony termin rozprawy. Wezwanie dla pozwanej U. K. nie zostało jej doręczone, bowiem przesyłka wróciła z adnotacją operatora pocztowego "adresat nie żyje".

U. K. z domu J. zmarła 17 września 2015 roku .

(dowód: odpis skrócony aktu zgonu k. 43)

Sąd Rejonowy zważył co następuje:

Zgodnie z art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c. Sąd odrzuca pozew jeżeli jedna ze stron postępowania nie ma zdolności sądowej. Brak zdolności sądowej po którejkolwiek ze stron procesu stanowi zatem bezwzględną ujemną przesłankę procesową w postępowaniu cywilnym, którą Sąd zobowiązany jest uwzględniać z urzędu w każdym etapie sprawy ( art. 202 zd. 3 k.p.c. ) i w razie jej wystąpienia zobowiązany jest odrzucić pozew.

Jak wynika z odpisu skróconego aktu zgonu U. K. nr (...) zmarła on w dniu 17 września 2015 roku, a zatem nie żyła już w dacie wniesienia pozwu. Pozew w niniejszej sprawie został bowiem wniesiony w dniu 2 listopada 2015 roku.

Wobec powyższego w oparciu o treść powołanego przepisu orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Irena Galińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewelina Goździk
Data wytworzenia informacji: